Warning: Declaration of tie_mega_menu_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args, $id = 0) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home3/afgsaane/public_html/wp-content/themes/jarida/functions/theme-functions.php on line 1904
جستاری در باب پردازش سیمای زن در آفریده‌های محمد حسین محمدی - صفحه 3 از 4 - انجمن علمی دانشجویان افغانستان

بیاندیش …

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.

— گراهام بل
خانه / اسلاید / جستاری در باب پردازش سیمای زن در آفریده‌های محمد حسین محمدی

جستاری در باب پردازش سیمای زن در آفریده‌های محمد حسین محمدی

از دیدگاه من، پردازش این داستان در فضا و هوای ادبیات افغانستان که همواره در فضای مردانه گام گذاشته و سرپوش گذاری روی احساسات جنسی را جز اخلاق نویسنده گی دانسته است، خطر کردن نویسنده و داخل شدن در حوزه ممنوع است.
(کنچنی) داستان زنیست که فقر و جنگ او را مجبور می‌سازد تا فاحشه خود خواسته یی باشد برای به دست آوردن پول؛ اما از سوی دیگر این خانم با یادآوری (فلاش بک) نوجوانی‌هایش و بروز تمایلات جنسیش در آن آوان، دختری را نمود می‌دهد که شدیداً تمایل به جنس مخالف دارد تا جایی که با یک پسر بچۀ کوچک هم خود را ارضا می‌سازد. در اینجاست که قدرت شگرف محمدی را در بازتاب احساسات جنس مخالف می‌توان دید. او چنان در قالب زن داخل می‌شود که هرگز احساس نمی‌شود که نویسنده از جنس مخالف است.
تابوی نجس دانستن زن به ویژه هنگام عادت ماهانه و بعد از زایش- که نماد‌های زنانه گی اند- و نزدیک نشدن او به اجسام و اشیای مقدس در بیشتر فرهنگ‌ها رواج داشته است. در (از یاد رفتن) این نجس دانستن و دوری از زنان خیلی خوب احساس می‌شود. سید میرک شاه با همسر خود یک جا غذا نمی‌خورد با دختر خود در یک اتاق به سر نمی‌برد و گپ زدن با او را ننگ بزرگی می‌داند.
(از یاد رفتن)، داستان درازیست که یک شخصیت محوری مرد دارد. دو زن پرداخته شده در (از یاد رفتن) تنها برای تکمیل داستان یک روز زنده گی سید میرک شاه آغا، تصویر شده‌اند.
در (از یاد رفتن) زنان سهمی ندارند و یا حداقل مهم پنداشته نمی‌شوند تا در بارۀ شخصیت آنان، نیاز‌ها، کنش و واکنش‌های‌شان سخنی رانده شود. محمدی یک روز از زنده¬ گی سید میرک شاه آغا را روایت می‌کند. این یک روز که بازتابی از انجماد، رکود و وحشت دوران طالبان است جریانی را نمایش می‌دهد، که در آن از زن و کنش‌هایش در متن داستان خبری نیست و آنان در حاشیه‌هایی این متن پر از خشونت قرار گرفته‌اند. دختر سید میرک شاه نزد او چیزی بیشتر از حشرات زیر خانه یی که او سپیدی روز‌ها را در آن تاریک می‌سازد، نیست.
سید میرک شاه آغا تیپ یک مرد افغان است، زن و دختر او هم تیپ‌هایی از زنان افغانستان‌اند که هویتی از خود ندارند و چهره‌های جانبی‌اند که می‌توان آنان را همچون لکه‌هایی که روی شیشه‌ها نمودار شوند با یک حرکت دست پاک کرد بدون آنکه در چونی و چیستی شیشه تغییری بیاید.
زن در اندیشه‌های مردان جنگ، ابزاری برای رفع نیاز‌های جنسی است. در پندار‌های سید میرک شاه آغا که مرد جنگی نیست وقتی به کمپیر خود نگاه می‌کند، ابزاری برای راحت سازی محیط خانه و وقتی به دختر جوان خود می‌بیند، مایه یی برای ننگ و شرم ابدی است. سید میرک شاه آغا به خاطر خواهش کوچک شنیدن به رادیو ساعت‌ها فکر می‌کند و راه می‌پیماید، اما برای اندوه و دلتنگی دخترش حتا لحظه یی فکر نمی‌کند. او به غم و اندوه زن باور ندارد، دختر او یا دختر دیگران باید‌‌ همان طور باشند: در زیر زمینی تاریک و نم آلود بدون حس اندوه و دلتنگی.
ژوزفین دانون یکی از منتقدان عصر حاضر می‌گوید: «در ادبیاتی که مردان می‌نویسند، زنان عمدتن غیر تلقی می‌شوند؛ و به عبارت دیگر زنان اشیایی هستند که میزان اهمیت شان بسته‌گی به این دارد که تا چه حد اهداف شخصیت اصلی مرد را محقق می‌کنند و یا آن اهداف را دست کم می‌گیرند. چنین ادبیاتی از دیدگاه زنان، بیگانه محسوب می‌شود زیرا هویت ذاتی آنان را انکار می‌کند.» (گفتمان نقد، ص ۱۴۶)
پردازش اما، در این داستان به صورت آگاهانه زنان به حاشیه کشیده را به حاشیه می‌کشد. محمدی متن دراز شعاری در مورد دختر به بند کشیده و کمپیر تسلیم شده به جریان زنده گی ارائه نمی‌کند تا خواننده با خوانش این داستان نقش حاشیه یی زنان را بیشتر از پیش درک کند.
دختر آفتاب و دیو سیاه، داستانی برای کودکان است. این افسانه که رگه‌هایی از افسانه‌های فولکور مردم را با خود دارد، نیز با نماد‌هایی جنگ همراهست. این داستان بدون شک زن محور‌ترین آفریدۀ محمدی است.
شهر تاریک که مردمان آن سال هاست آفتاب را ندیده‌اند، در حسرت سبزه، هوای معتدل، نسیم بهاری، شگفتن و رویش گل‌ها و سبزه‌ها استند. آفتاب با دست‌های بزرگ دیو سیاه پنهان شده است. ژرف اندیشی محمدی و گونه‌های پردازش و نگرش او به افسانه‌های فولکوریک کاملاً متفاوت است. با اینکه در این افسانه هم دختری (نماد زنده گی صلح و عشق) با دیو سیاه (نماد مرگ، انجماد و جنگ) در تقابل با هم قرار می‌گیرند. در این داستان زنده گی با زنان آغاز می‌شود. این مادرکلان‌ها هستند که افسانۀ آفتاب را نسل به نسل حفظ کرده و مژدۀ ظهور دختر آفتاب را از یاد نبرده‌اند. آنان افسانه رهایی آفتاب را از چنگال دیو سیاه به دست دختر آفتاب تکرار می‌کنند. در حقیقت با همین تکرار هاست که زنده گی در شهر جریان دارد و مردم با باد و توفان سرد، زمستان یخ و نبودن سبزه و گرما می‌زیند. تکرار در این افسانه با زنان تداوم می‌یابد و این نظریه را بیشتر استوار می‌سازد که حافظۀ جمعی جامعه توسط زنان حفظ می‌گردد.
محمدی در این افسانه زایش دختر را که در باور‌ها و سنت‌های مردمان افغانستان خبر خوشایندی تلقی نمی‌شود، با رهایی آفتاب از دیو سیاه پیوند زده است. تولد دختر خبر خوشی در این شهر به شمار می‌رود؛ چون باور‌های آنان بر اینست که روزی روزگاری دختری تولد می‌شود که به جنگ سیاهی‌ها می‌رود و شیشۀ عمر دیو سیاه را می‌شکند. این شهر، شهر زنان است. پیرزنی که هر چند بعد در افسانه ظاهر می‌شود، بشارتگر، رهنما و مهربان است. هموست که مژده تولد دختر آفتاب را به همه داده سایه وار او را تعقیب می‌کند تا مبادا سایه یی از نامهربانی برسرش اوفتد و دختر آفتاب نداند یا فراموش کند که منجی شهر است. چون مردمان فراموشکارند. دختر آفتاب وقتی به جوانی می‌رسد، مردم دیگر، رهایی و روشنی را از یاد برده و فراموش کرده‌اند که این دختر موطلایی زیبا همانیست که نور و روشنی را به ایشان به ارمغان خواهد آورد. اما پیرزن چون پیر دانا مراقب است که مریدش خود و وظیفه خود را فراموش نکند. او دختر آفتاب را رهنمایی می‌کند تا به جنگ دیو برود و با خوانش لالایی او را به خواب بسپارد.

درباره حسنی

۲ دیدگاه

  1. مقاله جالب و قابل تاملی بود.
    آنچه که معلوم است زنان در جامعه افغانستان از دیرباز تاکنون مورد خشونت جاهلانه ناشی از تقلید کورکورانه، بی سوادی و نظام مرد سالاری، بوده اند. و حقشان همیشه پایمال می شده…
    که با بالا بردن سطح سواد و فرهنگ جامعه امیدواریم زن به جایگاه اصلی مادی و معنوی اش، همان طور که در اسلام واقعی( نه در این اسلامی که تقیلیدی کورکورانه از نسل قبل است. بدون هیچ گونه درک عمیق از آن) ذکر شده است، برسد.

  2. ممنون جناب ابراهیمی
    ان شاءالله
    ما هم با شما هم عقیده ایم

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme
رفتن به بالا

Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /home3/afgsaane/public_html/wp-includes/functions.php on line 3510