Warning: Declaration of tie_mega_menu_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args, $id = 0) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home3/afgsaane/public_html/wp-content/themes/jarida/functions/theme-functions.php on line 1904
به مناسبت روز جهانی مبارزه با نژاد پرستی - انجمن علمی دانشجویان افغانستان

بیاندیش …

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.

— گراهام بل
خانه / علم، تکنولوژی، فرهنگ، هنر / به مناسبت روز جهانی مبارزه با نژاد پرستی
به مناسبت روز جهانی مبارزه با نژاد پرستی
به مناسبت روز جهانی مبارزه با نژاد پرستی

به مناسبت روز جهانی مبارزه با نژاد پرستی

روز بیست و یکم ماه مارچ برابر است با روز بین المللی نژادپرستی. این روز به این دلیل روز جهانی مبارزه با نژاد پرستی گذاشته شده که مردم جهان، توجه جدی به برابری حقوق داشته باشند و تاکید شود که هیج گروه نژادی از دیگری برتر نیست. طبق قوانین حقوق بشر همه افراد فارغ از نژاد، دین، مذهب و جنسیت، دارای حقوق برابر و یکسان می باشند.

از سویی روز بیست و یکم ماه مارچ از این روی برای روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی انتخاب شده که در بیست و یکم مارچ سال ۱۹۶۰، اجتماع آرام و اعتراضی سیاهپوستان در آفریقای جنوبی علیه تصویب قانون آپارتاید، توسط اقلیت حاکم سفید پوست به خاک و خون کشیده شد. در این حادثه پلیس بر روی تظاهرات کنندگان آتش گشود و ۶۹ تن کشته شدند.

همه‌ ساله‌ چنین‌ روزی‌ به‌ عنوان‌ روز جهانی‌ مبارزه‌ با تبعیض‌ نژادی‌ از سوی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد نامگذاری‌ شده‌ است‌. همچنین‌ از این‌ روز، هفته‌ همبستگی‌ با ملت‌ های‌ در حال‌ مبارزه‌ علیه‌ نژاد پرستی‌ و تبعیض‌ نژادی‌ آغاز می‌ گردد. آپارتاید و راسیسم‌ امروزه‌ به‌ عنوان‌ دو واژه‌ متداول‌ در فرهنگ‌ علوم‌ سیاسی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌ گیرد . 

نژاد پرستی چیست؟

نژادپرستی برتر پنداشتن یک گروه نژادی بر گروه های نژادی دیگر است. اگر شخص یا اشخاصی، گروه یا حکومتی این تصور را داشته باشند که گروه مردمی خاص بدلیل تعلق داشتن به یک نژاد خاص برتر می باشد، مفکوره نژاد پرستی شکل گرفته است. در این حالت گروه های مردمی که متعلق به آن نژاد خاص نیستند، پست و فرومایه پنداشته می شوند که مظهر بارز نژاد پرستی می باشد.

پس از شکل گیری تفکر نژادپرستانه، اعمال تبعیض و مانع شدن گروه های مردمی که به آن نژاد خاص تعلق ندارند، از دسترسی به امکانات برابر، تبعیض نژادی به شیوه عملی آن محسوب می شود.  تبعیض نژادی یکی از آفت های جامعه بشری محسوب می شود و برای مبارزه با آن و محو آن، سازمان ملل متحد، روز بیست و یکم مارچ را روز بین المللی مبارزه با تبعیض نژادی تعیین کرده است.

سیاست‌ آپارتاید اگر به‌ کنه‌ معنا مورد بررسی‌ قرار گیرد، به‌ اندازه‌ دوران‌ بشریت‌ عمر دارد چرا که‌ از دیر باز سیاهان‌ تنها به‌ دلیل‌ تیره‌ بودن‌ رنگ‌ پوستشان‌ برده‌ سفید پوستان‌ بوده‌ اند . دین‌ اسلام‌ از همان‌ ابتدا با این‌ شیوه‌ مبارزه‌ کرد و متقی‌ ترین‌ مردم‌ نزد پروردگار را گرامی‌ ترین‌ آنان‌ می‌دانست‌. بلال‌ حبشی‌ در صدر اسلام‌ موید این‌ مطلب‌ است‌ . اما سیاست‌ آپارتاید به‌ معنای‌ جدید آن‌ از سال‌ ۱۹۴۷ میلادی‌ از سوی‌ حزب‌ ناسیونالیست‌ آفریقای‌ جنوبی‌ آغاز شد. برتری‌ نژادی‌ از سوی‌ هیتلر هم‌ موجبات‌ دو جنگ‌ جهانی‌ را فراهم‌ آورد . امروزه‌ مساله‌ نژاد پرستی‌ به‌ عنوان‌ رایج‌ ترین‌ بحث‌ در میان‌ اقوام‌ اروپایی‌ و امریکایی‌ مطرح‌ است‌ . نظام‌ آپارتاید به‌ مفهوم‌ جداسازی‌ سیاهپوستان‌ از سفید پوستان‌ در آفریقای‌ جنوبی‌ ، سرانجام‌ پس‌ از سالها مبارزه‌ در هفدهم‌ ژوئن‌ ۱۹۹۱ میلادی‌ از سوی‌ پارلمان‌ آفریقای‌ جنوبی‌ لغو شد.
● تنوع‌ و کثرت‌گرایی‌ فرهنگی‌
معمولا افراد در مورد نژادگرایی‌ دیدگاهی‌ بسیار سطحی‌ و ظاهری‌ دارند. آنها صرفا نژادگرایی‌ را معادل‌ این‌ باور می‌پندارند که‌ یک‌ نژاد برتر از نژادی‌ دیگر است‌ ولی‌ نژادگرایی‌ چیزی‌ بسیار بیش‌ از این‌ است‌. نژادگرایی‌ نگرش‌ بنیادی‌ (و اساسا خطا) در مورد ماهیت‌ انسان‌ است‌. نژادگرایی‌ بر این‌ تصور است‌ که‌ نژاد انسان‌ هویت‌ وی‌ را تعیین‌ می‌کند.
مطابق‌ چنین‌ باوری‌، خصوصیات‌، ارزش‌ها و اعتقادات‌ انسان‌ براساس‌ «خون‌» یا ویژگی‌های‌ کالبدی‌ وی‌ تعیین‌ می‌شود و نه‌ فکر و اندیشه‌ او.
چنین‌ دیدگاهی‌ محکومیت‌ یا ستایش‌ افراد را منوط‌ به‌ وابستگی‌ و حضور آنها در نژادی‌ خاص‌ می‌داند و براساس‌ همان‌ مبانی‌ افراد را به‌ ستایش‌ یا تقبیح‌ انسان‌های‌ دیگر ترغیب‌ می‌کند. در حالی‌ که‌ هرگونه‌ حس‌ اصیل‌ غرور انسانی‌ فقط‌ به‌ واسطه‌ دستاوردهای‌ فردی‌ انسان‌ بروز خواهد کرد و نه‌ ویژگی‌ها و خصوصیات‌ موروثی‌.
گسترش‌ نژادگرایی‌ مستلزم‌ از میان‌ رفتن‌ هرگونه‌ اعتماد به‌ نیروی‌ ذهن‌ و اندیشه‌ افراد است‌. بنابراین‌ افرادی‌ با چنین‌ گرایشی‌، با اضطراب‌ و تشویش‌ و توسل‌ به‌ گروه‌های‌ خاص‌، در پی‌ یافتن‌ حس‌ هویت‌ خود برمی‌آیند. اینان‌ حقوق‌ و استقلال‌شان‌ را به‌ کناری‌ گذاشته‌ و اجازه‌ خواهند داد که‌ گروه‌ قومی‌ حاکم‌ بر او باورها و اعتقادات‌ او را تعیین‌ کند.
از آنجایی‌ که‌ چنین‌ فردی‌ برای‌ خود هویت‌ نژادی‌ خاصی‌ قایل‌ است‌ حضورش‌ نیز فقط‌ در میان‌ اعضای‌ گروه‌ خودش‌ محسوس‌ خواهد بود. در نتیجه‌ او به‌ فردی‌ جدایی‌طلب‌ مبدل‌ خواهد شد که‌ دوست‌ و دشمن‌ را براساس‌ معیار قومیت‌ برخواهد گزید.
جنبش‌ تنوع‌گرا مدعی‌ آن‌ است‌ که‌ هدفش‌ امحای‌ نژادگرایی‌ و مدارا در خصوص‌ تفاوت‌های‌ انسانی‌ است‌، ولی‌ این‌ مدعا مطلقا کذب‌ است‌. نمی‌توان‌ به‌ انسان‌ها آموخت‌ که‌ هویت‌ آنها براساس‌ رنگ‌ پوستشان‌ تعیین‌ می‌شود و سپس‌ از آنها انتظار داشت‌ که‌ نسبت‌ به‌ خصوصیات‌ نژادی‌ بی‌تفاوت‌ باشند.
نمی‌توان‌ حامی‌ کثرت‌گرایی‌ فرهنگی‌ بود و در عین‌ حال‌ انتظار داشت‌ که‌ انسان‌ها یکدیگر را منفرد و مستقل‌ بدانند. نمی‌توان‌ ضرورت‌ عزت‌ نفس‌ را دایم‌ موعظه‌ کرد و در عین‌ حال‌ به‌ ویران‌ سازی‌ قوه‌ انسانی‌ یعنی‌ عقل‌ و خرد، که‌ آن‌ را امکانپذیر می‌سازد، اقدام‌ کرد.
در نظر هواداران‌ کثرت‌گرایی‌ فرهنگی‌، نژاد همان‌ چیزی‌ است‌ که‌ مبنا و اساس‌ ارزش‌ها، تفکر و در مجموع‌ هویت‌ انسانی‌ است‌. بنابراین‌ تعجبی‌ ندارد که‌ نژادگرایی‌ در حال‌ گسترش‌ باشد. اکنون‌ مخالفت‌ با تبعیض‌نژادی‌ هرچند هم‌ که‌ ناممکن‌ باشد، امری‌ قبیح‌ و مذموم‌ پنداشته‌ می‌شود.
دیگر بدین‌ ترتیب‌ انسان‌ها با یکدیگر در مقام‌ موجودات‌ انسانی‌ رفتار نخواهند کرد چرا که‌ در نظر هواداران‌ کثرت‌ فرهنگی‌ چیزی‌ وجود ندارد.
هواداران‌ «تنوع‌» مدعی‌ آن‌ هستند که‌ پذیرش‌ چنین‌ دیدگاهی‌ به‌ انسان‌ها احترام‌ به‌ تفاوت‌های‌ میان‌ خود و دیگران‌ را خواهد آموخت‌. اما تفاوت‌هایی‌ که‌ آنها مدنظر دارند تفاوت‌های‌ نژادی‌ است‌ و این‌ بدان‌ معناست‌ که‌ مصرانه‌ از ما خواسته‌ می‌شود با ارج‌ نهادن‌ بیش‌ از اندازه‌ بر نژاد انسان‌ها، جدایی‌طلبی‌ را نهادینه‌ سازیم‌.
مفهوم‌ «هویت‌ نژادی‌» شکافی‌ میان‌ انسان‌ها برقرار خواهد ساخت‌ که‌ پر کردن‌ آن‌ میسر نیست‌، بطوری‌ که‌ گویا منشا انسان‌ها ریشه‌ در انواع‌ متفاوت‌ انسانی‌ داشته‌ و اساسا هیچ‌ نقطه‌ اشتراکی‌ با یکدیگر ندارند.
در این‌ صورت‌ اگر «هویت‌ نژادی‌» تعیین‌کننده‌ ارزش‌ها و روش‌های‌ تفکر انسان‌ها باشد آنگاه‌ امکان‌ همکاری‌ میان‌ انسان‌هایی‌ که‌ به‌ نژادهای‌ مختلف‌ تعلق‌ دارند، هرگز وجود نخواهد داشت‌.
نژادگرایی‌، که‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ معنای‌ درستی‌ از تنوع‌ را در بر ندارد، امروزه‌ هدایتگر روشنفکران‌ است‌. آن‌ شکلی‌ از تنوع‌ که‌ به‌ لحاظ‌ آموزشی‌ از اهمیت‌ کافی‌ برخوردار باشد، تنوعی‌ است‌ که‌ در «جهان‌ واقعی‌» وجود دارد و همان‌ تنوع‌ فکری‌ است‌ یعنی‌ تنوع‌ اندیشه‌ها.
تنها راه‌ از بین‌ بردن‌ نژادپرستی‌ در دنیا، عبارت‌ است‌ از دورریختن‌ برنامه‌های‌ نژادپرستانه‌ و آن‌ دسته‌ از اندیشه‌های‌ فلسفی‌ که‌ نژادگرایی‌ از آنها تغذیه‌ می‌کند.
نژادگرایی‌ فقط‌ زمانی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ اندیشه‌ منفور و ناپسند به‌ خاطره‌ ما سپرده‌ خواهد شد که‌ در دنیا مفهوم‌ درستی‌ از ماهیت‌ و طبع‌ بشری‌ را به‌ انسان‌ بیاموزند. این‌ مفهوم‌ مبتنی‌ بر آمیزه‌هایی‌ خواهد بود که‌ مطابق‌ آن‌ ذهن‌ فرد توانا و اندیشه‌ انسان‌ کارآمدی‌ زیادی‌ داشته‌ باشد و اراده‌ آزاد انسانی‌ در اختیار نوع‌ بشر بوده‌ و داوری‌ در مورد انسان‌ها بر حسب‌ فردیت‌ آنها صورت‌ پذیرد و استخراج‌ هویت‌ انسانی‌ براساس‌ نژاد افراد، عملی‌ زشت‌ و ناپسند باشد که‌ زیبنده‌ جامعه‌یی‌ که‌ براساس‌ آزادی‌ و استقلال‌ بنا شده‌ است‌.

به امید روزی که رنگ پوست و خون و نژاد معیار تمایز انسان ها نباشد…

درباره امیر حمزه

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته بجاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد... دانشجوی مهندسی نرم افزار، به جز کامپیوتر علاقمند به ادبیات هستم. در حال حاضر روی زبان های برنامه نویسی تحت وب کار می کنم.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme
رفتن به بالا

Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /home3/afgsaane/public_html/wp-includes/functions.php on line 3510